กิจกรรมนิเทศ

กิจกรรม

โพสต์25 ต.ค. 2559 20:52โดยสามิตร เปรี่ยมพิมาย

             วันที่ 25 - 27 ตุลาคม  2559 อบรมปฏิบัติการสร้างเว็บไซ นิเทศออนไลน์  โดยมี วิทยากร ศน.ปัญจรัตน์   สุจำนงค์  และนางสาวบุญยกร  ประกอบวรการ  ให้การอบรม กับศึกษานิเทศทุกทาน 

1-1 of 1