การเข้านิเทศโรงเรียน

กิจกรรม

โพสต์25 ต.ค. 2559 21:03โดยสามิตร เปรี่ยมพิมาย

     อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์  ศึกษานิเทศก์ทุกคน โดย ศน.พร  และ ศน.บุญกร

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์25 ต.ค. 2559 20:59โดยสามิตร เปรี่ยมพิมาย


การเข้านิเทศโรงเรียน

โพสต์21 ก.ย. 2559 18:19โดยสามิตร เปรี่ยมพิมาย

สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

1-3 of 3